ĐĂNG KÍ ỨNG TUYỂN DES - DY TEAM

  >> Họ và tên:

  >> Ngày tháng năm sinh:

  >> Địa chỉ đang ở:

  >> Quê quán:

  >> Số điện thoại liên hệ:

  >> Link Facebook:

  >> Vi trí ứng tuyển:

  >> Hình thức công việc:

  >> Lý do ứng tuyển:

  >> Hồ sơ năng lực 1: - Vui lòng gửi CV về mai truyenthongdes@gmail.com (trường hợp không nộp CV, hồ sơ này bị loại)

  >> Hồ sơ năng lực 2: - Link các ấn phẩm thiết kế, bài viết, trang đang quản lí, có liên quan tới công việc cũ của bạn...

  >> Bạn biết công việc qua đâu?