Hiển thị tất cả 17 kết quả

Linh phụ kiện lọc nước

Cát thạch anh 0,1-0,3 mm

5.000

Linh phụ kiện lọc nước

Cát thạch anh 0,6 – 1,2mm

5.000

Linh phụ kiện lọc nước

Cát thạch anh 0,7 – 1,2 mm

5.000

Linh phụ kiện lọc nước

Cát thạch anh 1,2 – 2,0 mm

5.000

Linh phụ kiện lọc nước

Cát thạch anh 1,2 – 2,5 mm

5.000

Linh phụ kiện lọc nước

Cát thạch anh 1,5 – 2,5mm

5.000

Linh phụ kiện lọc nước

Lõi lọc chức năng Akaline

350.000

Linh phụ kiện lọc nước

Lõi lọc chức năng FAR

350.000

Linh phụ kiện lọc nước

Lõi lọc chức năng Nano silver

350.000

Linh phụ kiện lọc nước

Lõi lọc chức năng ORP

350.000

Linh phụ kiện lọc nước

Lõi lọc chức năng T33

350.000

Linh phụ kiện lọc nước

Lõi lọc nước R.0

800.000

Linh phụ kiện lọc nước

Lõi lọc nước số 1 DESTECH

80.000

Linh phụ kiện lọc nước

Lõi lọc nước số 3 DESTECH

100.000

Linh phụ kiện lọc nước

Lõi lọc số 2 DESTECH

150.000

Linh phụ kiện lọc nước

Máy bơm máy lọc nước

600.000

Linh phụ kiện lọc nước

Nguồn Adaptor 24V

250.000